Ymarfer > Ymarferion Lleisiol (NGfL Cymru) > Ymarferion Lleisiol NGfL Cymru (HWB)

Manylion

Teitl: Ymarferion Lleisiol NGfL Cymru (HWB)
Fformat: Sgrîn Rhyngweithiol
Manylion Pellach:

 Dyma gyfres o 10 Ymarfer llais ar gyfer ei defnyddio ar fwrdd gwyn rhyngweithiol ar gyfer cefnogi gwaith perfformio lleisiol ar lawr dosbarth. Bwriad yr adnodd ydi cynnig cyfres o ymarferion ar gyfer magu hyder disgyblion mewn gwaith lleisiol, ac yn bennaf ar gyfer cynhesu ac ymestyn y llais cyn mynd ati i ganu caneuon mwy heriol.

Sgrîn Rhyngweithiol

Sgrîn Rhyngweithiol