Ymarfer > Ymarferion Lleisiol > Ymarfer Llais 3 (Be' sy'n well na chanu?)

Manylion

Teitl: Ymarfer Llais 3 (Be' sy'n well na chanu?)
Fformat: Sgrîn Rhyngweithiol
Manylion Pellach:

 Yn ogystal â pharatoi’r corff ac anadlu, mae angen cynhesu tannau’r llais hefyd. Mae angen i chi gynhesu tannau’r llais, yn yr un modd ag y mae angen cynhesu cyhyrau eraill eich corff cyn gwneud defnydd helaeth ohonynt. Mae’n bosibl mai ond ychydig o wahaniaeth fydd rhwng diwedd yr ymarferion cynhesu llais a dechrau’r sesiwn ganu. Meddyliwch am eich ymarfer cynhesu fel dechrau’r sesiwn ganu.

Sgrîn Rhyngweithiol

Sgrîn Rhyngweithiol