Song > Songs with independent parts > Cân yr Elfennau - Eisteddfod yr Urdd 2015

Details

Title: Cân yr Elfennau - Eisteddfod yr Urdd 2015
Composer: Robat Arwyn
Arrangement: Robat Arwyn
Lyrics: Robat Arwyn
Key: F Major
Vocal range: 9th
Parts: 2
Grading: Challenging
Theme: Musical elements/ composing/songs

Cân yr Elfennau - Eisteddfod yr Urdd 2015

This song was commissioned by CânSing and introduces the musical elements through its lyrics.


Dyma fersiwn deulais o'r gân ar gyfer Cystadleuaeth Corau mawr Ysgolion Cynradd yn Eisteddofd yr Urdd Caerffili a'r cylchh - 2015.


For more information go to the Urdd website: http://www.urdd.org/eisteddfod/caerffili-2015