Cân > Caneuon CILT Cymru (ITM) > Junto al mar (Ar lan y môr Sbaeneg)

Manylion

Teitl: Junto al mar (Ar lan y môr Sbaeneg)
Cyfansoddwr: Trad
Trefniant: Owain Gethin Davies / Emyr Rhys
Geiriau: Trad
Cywair: F Fwyaf
Cwmpas lleisiol: 8fed
Rhannau: 1
Safon: Canolradd
Thema: Alaw werin / serch / blodau

Junto al mar (Ar lan y môr Sbaeneg)

Cân werin draddodiadol Gymraeg yw ‘Ar lan y môr’. Cân serch yw hi. Mae’r teitl Sbaeneg ‘Junto al mar’ yn cyd-fynd yn berffaith â’r rhythm gwreiddiol.


Mae mwy o syniadau a dolenni i adnoddau cymorth i’w cael ar dudalennau Cânsing ar wefan CILT Cymru www.ciltcymru.org.uk. Yma ceir canllawiau ynganu, dolenni i ragor o ganeuon ac adnoddau mewn sawl iaith, syniadau i’ch helpu i ddatblygu eich prosiectau canu ac ITM ymhellach.