Cân > Caneuon CILT Cymru (ITM) > Am weissen Strand (Ar lan y môr Almaeneg)

Manylion

Teitl: Am weissen Strand (Ar lan y môr Almaeneg)
Cyfansoddwr: trad
Trefniant: Owain Gethin Davies / Emyr Rhys
Geiriau: trad
Cywair: F Fwyaf
Cwmpas lleisiol: 8fed
Rhannau: 1
Safon: Canolradd
Thema: Alaw werin / serch / blodau

Am weissen Strand (Ar lan y môr Almaeneg)

Cân werin draddodiadol Gymraeg yw ‘Ar lan y môr’. Cân serch yw hi. Lluniwyd y teitl Almaeneg (Ar y traeth gwyn) i gyd-fynd â rhythm gwreiddiol y cymal agoriadol.

Mae mwy o syniadau a dolenni i adnoddau cymorth i’w cael ar dudalennau Cânsing ar wefan CILT Cymru www.ciltcymru.org.uk. Yma ceir canllawiau ynganu, dolenni i ragor o ganeuon ac adnoddau mewn sawl iaith, syniadau i’ch helpu i ddatblygu eich prosiectau canu ac ITM ymhellach.