Cân > Caneuon gyda rhannau annibynnol > Sing out loud

Manylion

Teitl: Sing out loud
Cyfansoddwr: Einion Dafydd
Trefniant: Einion Dafydd
Geiriau: Cefin Roberts
Cywair: E feddalnod Fwyaf
Cwmpas lleisiol: 10fed
Rhannau: 4
Safon: Heriol
Thema: Canu/cyfeillgarwch/diwylliant

Sing out loud

Fe gomisiynwyd y gân hon i adlewyrchu ethos prosiect CânSing. Mae’n sôn am ddiwylliant a threftadaeth Cymru, ac chân ddwyieithog yw hi sy’n adlewyrchu undod y ddwy iaith.

Os ydych yn dymuno canu'r gân yn uniaith Gymraeg mae yna eiriau Cymraeg ar gyfer yr adrannau Saesneg ar yr ail dudalen yn y ffeil geiriau. (addasiad Cymraeg gan Elin Angharad Davies)

Caneuon tebyg

Os ydych wedi dysgu'r gân yma, dyma ganeuon eraill tebyg:

Os oes gen ti gân